Rumi Tarot

 • Home
 • Blog
 • Rumi Tarot
Rumi Tarot

Rumi Tarot

Rumi Tarot

Rumi Tarot, 2000’li yılların başlarında İngiliz Sufi Nigel Jackson tarafından çizilmiş ve metinleştirilmiştir. İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Nigel Jackson; yazar, sanatçı ve illüstratördür. Mağribi Derviş Kardeşliği ve Orta Asya Kalender Silsilesi Sufi tarikatlarına mensup bir Sufidir.

Rumi Tarot Kaç Kart?

Rumi Tarot tıpkı Klasik Tarot destesi Raider Waite gibi 78 karttan oluşur. Klasik Tarot destesindeki Majör Arkanalar, Minör Arkanalar ve Saraylı kartlar gibi Rumi Tarot kartlarında da isimleri değişmekler birlikte benzer bir sınıflandırma vardır.

Klasik Tarot destesindeki Majör Arkana kartlarının, Rumi Tarot destesinde isimleri farklıdır. Örneğin Araba Kartının Rumi Tarot destesindeki karşılığı “Küheylan”, Ermiş kartının karşılığı “Pir”dir desteler arasında bu tip değişiklikler vardır.

Minör Arkanalara baktığımızda ise; Klasik Tarot destesinin Değnek ve Kılıç serisi Rumi Tarot destesinde yine “Değnek” ve “Kılıç” olarak kalmış,  Kupa serisi “Kadeh”, Tılsım serisi “Dinar” olarak değiştirilmiştir.

Saraylı kartlara baktığımızda ise; Klasik Tarot destesindeki Prensler Rumi Tarot destesinde “İçoğlan”, Şövalyeler “Süvari”, Kraliçeler “Sultan” ve Krallar “Padişah” olarak adlandırılmıştır.

Tarot Kartı Kaç Tane Olur?

Tarot kartları 78 karttan oluşur ancak bunun yanı sıra açılımlarda destek için kullanılan Eril-Dişil konuşma kartları gibi değişik içerikli kartların sayıları değişkenlik gösterebilir. 24 kart olan da vardır, 30 kart olan da.

Rumi Tarot Nedir?

rumi tarot nedir
Rumi Tarot Nedir

Mevlevi dervişleri Mesnevi’nin metinlerine kehanet yöntemi olarak kullanmak için de başvururlar. İlgili sayfalardan rastgele seçilen kelimelerden bir konu veya soruyla ilgili öğütler alırlar. Dervişlerin bu yaptığı; görünmeyenlerin dünyasından rehberlik almak, Mevlana’nın ruhuna ve bedenini terk edip öte aleme geçmiş Sufi hiyerarşisinin ustalarına yaklaşmanın ve ricada bulunmanın kozmik bir tekniğidir.

Rumi Tarot, Memluk kart destelerinden ve Raider Waite klasik Tarot destesinden ilham almakla beraber Mevlana’nın sözlerini manevi bir kehanet olarak kullanma geleneğini de canlandırmıştır. Rumi Tarot, ruhsal gelişim ve yüksek manevi değerleri vurgular. Tarotun doğasında bulunan daha derin ve daha ezoterik anlam düzeylerini ortaya çıkarır. Tarot sembolizminin mistisizmi ile Sufizmin içsel yoluna rehberlik eder.

Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekle ilgili günlük sorulara cevap vermekle beraber, Sufizmin şimdiki an, tüm zaman, mekan ve nedensellik kavramlarını da bizlere gösterir.

Rumi Tarot Nasıl Bakılır?

Rumi Tarot mistik bir deste olduğu için açılımda beraberinde kullanılmak istenen destek desteleri varsa bunları özenle seçmek gerekir. Rumi destesi her deste ile birlikte kullanılmaz. Önerilen kullanma biçimi Rumi’yi tek başına kullanmaktır. Hangi destelerle kullanılabileceğine eğitimlerimde yer veriyorum. Rumi destesi her açılım biçiminde de kullanılmaz çünkü kendine has, özel açılım şekilleri vardır.

Rumi Tarot Eğitimi

Rumi Tarot Eğitiminde destenin hikayesinden, kartların anlamlarından ve özel açılım şekillerinden bahsederim. Ayrıca diğer tüm eğitimlerimde olduğu gibi desteye inisiyasyon yoluyla öğrencileri uyumlarım çünkü biz Ezoterik ve Kadim Tarot geleneğinden geliyoruz. Sadece desteyi öğrenmek bizim için yeterli değildir, desteyi ruhsal olarak çalıştırabilmek ve bilgi akışını sağlayabilmek daha önemlidir. Tarot Alanındaki Tüm Eğitimlerimi Tarot Eğitimi Sayfasından Takip Edebilirsiniz..

Rumi Kart Sözleri

ABDAL, “Abdal ol ki kalbin huzur bulsun”

BÜYÜCÜ, “Bİlgİ, Süleyman Krallığı’nın Mührüdür”

AZİZE, “Gizemler anlatılamaz yalnız bilenler bilir”

İMPARATORİÇE, “Kadın ilahi ışığın hüzmesidir”

İMPARATOR, “İmparatorun başındaki taç gibi ol”

PİR, “Bir bilge her iki dünya için de rahmettir”

AŞIKLAR, “Aşkın binlerce dili vardır”

KÜHEYLAN, “Kendi benliğinden Allah’ın benliğine yolculuk yap”

ADALET, “Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu”

KEŞİŞ, “Bilge, kendine ait bir kandili olan kişidir”

ÇARKIFELEK “Ey seçilmiş olan, sen kendi talihin ol”

SEBAT, “Gerçek aslan kendini fetheden kişidir”

ASILMIŞ ADAM “Acı, merhamet içerdiği için bir hazinedir”

ÖLÜM, “Mezar cenneti gizleyen bir perdedir”

DENGE, “Arındırıcı kadeh, Allah’a mest olanlar içindir”

ŞEYTAN “Saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur”

MİNARE “Bu minareden Ad gibi yüzbinlerce insan düştü”

YILDIZ “Aşk, Allah’ın gizemlerinin usturlabıdır”

AY “Ay suda değil, gökyüzündedir”

GÜNEŞ “ Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur”

HÜKÜM “Sevgiyle ölüler yaşatılır”

DÜNYA, “Bütün dünya Allah’ın heybetiyle varolur”

KILIÇLARIN ASI “Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol”

KILIÇLARIN İKİLİSİ “Asıl saflığına ulaştığında, Musa ve Firavun huzura erer”

KILIÇLARIN ÜÇLÜSÜ “Allah’a yönelmek için keder, tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur”

KILIÇLARIN DÖRTLÜSÜ “İlahi bütünlükle kaybolmak duanın ruhundandır”

KILIÇLARIN BEŞLİSİ “Ey fedakar olanı bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun”

KILIÇLARIN ALTILISI “Ey ruh, ait olduğun diyar ötededir, nehrin diğer yakasına geç”

KILIÇLARIN YEDİLİSİ “Her adımda bir tuzak vardır, fazla cesurca ilerleme”

KILIÇLARIN SEKİZLİSİ “Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz”

KILIÇLARIN DOKUZLUSU “Bu yolda ruhla korku ile denenir”

KILIÇLARIN ONLUSU “Harabenin altında muazzam bir hazine var”

KILIÇLARIN İÇOĞLANI “Baki mutluluğun için sevin”

KILIÇLARIN SÜVARİSİ “Allah refah versin, o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın”

KILIÇLARIN SULTANI “Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım”

KILIÇLARIN PADİŞAHI “Şimdiye sevin, kalbin yakında açılacak”

KADEHLERİN ASI “Aşk şarabıyla sarhoş oldum”

KADEHLERİN İKİLİSİ “Aşk, göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur”

KADEHLERİN ÜÇLÜSÜ “Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı”

KADEHLERİN DÖRTLÜSÜ “Yürek acısı gibi acı yoktur”

KADEHLERİN BEŞLİSİ “Kalpte tezatlık savaş gibidir”

KADEHLERİN ALTILISI “Ruh, yaşamı ve yaşayanı arzular, özü Allahtır”

KADEHLERİN YEDİLİSİ “Dünya, uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir”

KADEHLERİN SEKİZLİSİ “Ey aşıklar; dünyayı terk etme zamanı, cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor”

KADEHLERİN DOKUZLUSU “Allah, kalbinizde dilediğinizi size verecektir”

KADEHLERİN ONLUSU “Dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim”

KADEHLERİN İÇOĞLANI “Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir,

KADEHLERİN SÜVARİSİ “Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır, tüm faydalarıyla beni sevindirir”

KADEHLERİN SULTANI “Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun”

KADEHLERİN PADİŞAHI “Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yâri kurtaracağım”

DEĞNEKLERİN ASI “Ben polo sopasıyım ve sen topsun”

DEĞNEKLERİN İKİLİSİ “Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim”

DEĞNEKLERİN ÜÇLÜSÜ “Aşk, seçilmişler için bir gemidir”

DEĞNEKLERİN DÖRTLÜSÜ “Toprak güvenine sadıktır”

DEĞNEKLERİN BEŞLİSİ “Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın”

DEĞNEKLERİN ALTILISI “Ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini açarım”

DEĞNEKLERİN YEDİLİSİ “Aşk, parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir”

DEĞNEKLERİN SEKİZLİSİ “Allah, bir ok misali uçan rüzgar gibidir”

DEĞNEKLERİN ONLUSU “Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul”

DEĞNEKLERİN İÇOĞLANI “Kim beni mutluluğuna çağırırsa, sadece neşeli bakışlar görecektir”

DEĞNEKLERİN SÜVARİSİ “Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir”

DEĞNEKLERİN SULTANI “Ben bir çiçek gibiyim, bir dizi inci yelkenimdir”

DEĞNEKLERİN PADİŞAHI “Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla”

DİNARLARIN ASI “Hakikat, iç varlığımızın altını ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğu dayatır”

DİNARLARIN İKİLİSİ “Alametlerindeki yıldızlarla dönerim”

DİNARLARIN ÜÇLÜSÜ “Allah, baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilgi kapısını açar”

DİNARLARIN DÖRTLÜSÜ “Gecikmeden bana kaç, ben geçilmez bir kaleyim”

DİNARLARIN BEŞLİSİ “Yoksulluk, ihtişamlı hükümdarın ışığıdır”

DİNARLARIN ALTILISI “Yakut, sevdiklerimizin sadakasıdır”

DİNARLARIN YEDİLİSİ “Yarın deme, nice yarınlar geçti gitti”

DİNARLARIN SEKİZLİSİ “Kendini küçümseme, Allah’ın gözünde değerlisin”

DİNARLARIN DOKUZLUSU “Seni arayan alıcını ara”

DİNARLARIN ONLUSU “Ateşin kalbinde saf altın mutludur”

DİNARLARIN İÇOĞLANI “Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin”

DİNARLARIN SÜVARİSİ “Ey kalbim, senin için müjde var”

DİNARLARIN SULTANI “Ben benzeri asla varolmayacak bir bahçe gibiyim”

DİNARLARIN PADİŞAHI “Bak benim oyunum ne kadar harika, elbisem olağanüstü güzel”

Rumi Tarot Kartları anlamı

Abdal; coşku, ilham ve özgürlük anlamlarına gelir.

Büyücü; güç, her şeyi bilmek ve yeni başlangıçlardır.

Azize; gizem ve sezgiselliği gösterir.

İmparatoriçe; bolluk-bereket ve dişil enerjidir.

İmparator otoriteyi temsil eder.

Pir gelenekselcilik ve vicdandır.

Aşıklar; aşk, birlik ve ortaklıklardır.

Küheylan, başarı ve kararlılıktır.

Adalet, denge ve adaletin sağlanmasıdır.

Keşiş, bilgeliktir.

Çarkıfelek; şans, umut ve fırsattır.

Sebat; disiplin, cesaret ve manevi güçtür.

Asılmış Adam; arada kalmak, durgunluk ve askıya almak demektir.

Ölüm, sona ermek ve ruhsal dönüşümdür.

Denge, manevi uyanış ve orta yolun bulunması demektir.

Şeytan; ego, kibir ve bağımlılıklardır.

Minare, kurtuluş ve yıkımdır.

Yıldız, umut ışığı ve şanstır.

Ay; istikrarsızlık, tutarsızlık ve korku demektir.

Güneş; mutluluk, sevinç ve zaferdir.

Hüküm; yenilenme, küllerinden doğma ve uyanıştır.

Dünya, mutlu sondur.

Kılıçların Ası; zafer, galibiyet ve başarıdır.

Kılıçların İkilisi, anlaşma ve uzlaşmadır.

Kılıçların Üçlüsü; ihanet, ayrılık ve acıdır.

Kılıçların Dörtlüsü; inziva, iyileşme ve yalnızlıktır.

Kılıçların Beşlisi; yenilgi, tehdit ve tehlikedir.

Kılıçların Altılısı, yolculuk ve başarıya giden yoldur.

Kılıçların Yedilisi; kurnazlık, yalan ve dolandırılmadır.

Kılıçların Sekizlisi; ikilemde kalmak, esaret ve kötü haberdir.

Kılıçların Dokuzlusu; olumsuzluk, kabuslar ve kaygıdır.

Kılıçların Onlusu; keder, ıstırap ve matemdir.

Kılıçların İçoğlanı; rakip, iftira ve entrikadır.

Kılıçların Süvarisi, zorluklarla mücadele etmek ve savunmadır.

Kılıçların Sultanı; güçlü bir kadın, yas ve kayıp demektir.

Kılıçların Padişahı, yasal işlemler ve otoritedir.

Kadehlerin Ası; bolluk-bereket, aşk ve sevinçtir.

Kadehlerin İkilisi; aşk, nişan ya da evlilik ve ortaklıklardır.

Kadehlerin Üçlüsü; başarı, bolluk ve sevinçtir.

Kadehlerin Dörtlüsü, umutsuzluk ve hüzündür.

Kadehlerin Beşlisi, pişmanlık ve kıskançlıktır.

Kadehlerin Altılısı, geçmişe özlemdir.

Kadehlerin Yedilisi, boşuna çabalamaktır.

Kadehlerin Sekizlisi, aşkta utangaçlık ve sürprizlerdir.

Kadehlerin Dokuzlusu, dileklerin gerçekleşmesi ve mutluluktur.

Kadehlerin Onlusu, sevgi ve evliliktir.

Kadehlerin İçoğlanı, haber ve yeniliklerdir.

Kadehlerin Süvarisi, duygusal başlangıçlar ve romantizmdir.

Kadehlerin Sultanı mutlu bir evlilik demektir.

Kadehlerin Padişahı aşk adamı demektir.

Değneklerin Ası, başlangıçlar ve hızlı gelişmelerdir.

Değneklerin İkilisi, otorite ve cesarettir.

Değneklerin Üçlüsü, yolculuk ve girişimcilik demektir.

Değneklerin Dörtlüsü, kazançlı bir iş ve memnuniyet demektir.

Değneklerin Beşlisi, çekişme ve rekabettir.

Değneklerin Altılısı, zafer ve başarıdır.

Değneklerin Yedilisi, mücadele ve olumlu değişikliklerdir.

Değneklerin Sekizlisi, hızlanma ve olumlu iletişimdir.

Değneklerin Dokuzlusu, askıya alma ve erteleme demektir.

Değneklerin Onlusu, problem çözümü ve mutlak başarıdır.

Değneklerin İçoğlanı, mutlu haberler ve şans demektir.

Değneklerin Süvarisi, inisiyatif almak ve hamle yapmaktır.

Değneklerin Sultanı, sorumluluk alma ve sağduyudur.

Değneklerin Padişahı, dürüstlük ve miras konularıdır.

Dinarların Ası, para ve servet demektir.

Dinarların İkilisi, değişim ve ekonomik dengedir.

Dinarların Üçlüsü, yetenek ve itibar demetir.

Dinarların Dörtlüsü, mülk ve kazanç elde etmek demektir.

Dinarların Beşlisi, maddi zorluklar ve kayıplardır.

Dinarların Altılısı, cömertlik ve insan sevgisi demektir.

Dinarların Yedilisi, bir fırsatı kaçırmak ve pişmanlıklardır.

Dinarların Sekizlisi, maddi konularda tedbirli olmak ve el işleri konusunda yetenek demektir.

Dinarların Dokuzlusu, konfor ve maddi refah demektir.

Dinarların Onlusu, zenginlik ve servet demektir.

Dinarların İçoğlanı, para ile ilgili haberler ve yeni bir iş demektir.

Dinarların Süvarisi, çaba ve azim demektir.

Dinarların Sultanı, sorumluluk sahibi bir kadın ve zenginlik demektir.

Dinarların Padişahı, bilge ve sadık bir adam demektir.

53 thoughts on “Rumi Tarot

 1. Değerli Rezzan Hocam
  Verdiğiniz eğitimlerin içeriği ve süresi hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederim.
  Bugüne kadar aldığım tarot eğitimleri maalesef ki sadece fal niyeti taşıyordu ve hiç memnun kalmadım. Sizin öğrencilerinizden aldığım dönütler bu konuda üstat olduğunuzu gösteriyor. bana ivedilikle dönüş yaparsanız memnun olurum.

  1. Sevgili Agayfa Can tarot eğitimlerim hakkında https://www.onuncukoyunbilgesi.com/tarot-egitimi/ bu sayfada kapsamlı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca instagram kanalını (https://www.instagram.com/onuncukoyunbilgesi/) takip ederseniz eğitim oncesi tanıtım desleri yapmaya çalışıyorum vakit buldukça..
   Sevgilerimle… Sadberk Rezzan Pişkin

 2. Rumi tarot eğitimi için temel tarot eğitimi almış olmaya gerek var mı?

  1. Merhaba Aysu hanım. Öyle bir zorunluluk yoktur ama Tarot açılımlarına aşina olmanız açısından almanızda fayda var.

 3. Çiğdem Özdemir

  17 Mart 2023 at 13:23

  Merak ettiğim değerli bir açılım. Eğitimini almayı düşünüyorum. Çok güzel anlamışsınız gerçekten. Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Eğitim var mı? Varsa detaylı bilgi almam mümkün mü?

  1. Çok teşekkür ederim Çiğdem Hanım. 24 Mart Cuma günü Katina ve Rumi Destesi Eğitimim başlıyor, kayıtlarımız devam ediyor.

 4. Rumi destesine nasil soru sorulur? Sorduğum sorunun cevabı net bir cevap mı genel duruma dair tavsiye mi olur?

  1. Rumi destesine de tıpkı Klasik Tarot destesi gibi sonuç odaklı ve mantıklı sorular soruyoruz. Sorduğunuz sorunun cevabı genellikle net gelmekle beraber çıkan kartlara da bağlıdır.

 5. Onuncu Köyün Bilgesinden yani hocamdan klasik tarot eğitimi almıştım. Tarot’a olan bakış açım zaten farklıydı ama eğitimden sonra daha da farklı bir bakış açısına ve yorumla şansına sahip oldum. Rumi Tarot Eğitiminin de bir o kadar güzel verildiğine eminim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

  1. Sevgili öğrencim Emre çok teşekkür ederim. Tarot Okuyuculuğu yolunda başarılar dilerim.

 6. Ne kadar ilgi çekici Rumi Tarot…. bunun açılımı için doğum günü ve saati şartmı yada ne gerekli sadece soruyumu soracağız.

  1. Berfu hanım, Rumi Tarot Sufi geleneğinden esinlenilerek yapılmıştır, çok kıymetlidir. Doğum günü ve saati şart değil sadece danışanın adı ve soyadı yeterlidir. Niyet edip katrtları açmak ve net sorular sormak çok önemlidir.

 7. Bir arkadaşım aracılığı ile sizi ve Rumi tarotu öğrendim. Sizi ilgi ile takip ediyorum ve teşekkür ediyorum.

  1. Çok teşekkür ederim Handan hanım. Eğitim almadıysanız eğitimlere de beklerim.

 8. Merhabalar ilişki için açılacaksa Rumi tarot mu klasik tarot mu açılmalı?

  1. Klasik Tarot açıp Rumi’den nokta atışı destek alabilirsiniz, müthiş tavsiyeler verir.

 9. Songül Demirkol

  17 Mart 2023 at 14:10

  Merhabalar. Arladaşım Berfu aracılığı ile sizi öğrendim. Tarot ile nelere bakılır bilmem ama merak da ediyorum

  1. Merhaba Songül Hanım. Tarot hayatınıza dair her konuda size bilgi ve tavsiye verir, rehberlik eder.

 10. Ezoterik tarot eğitimiyle çıkmış oldugum yolumda bana ve arkadaşlarıma sınırsız bilginizi sonuna kadar açtınız ve inanıyorum ki Rumi ile de üzerine koyarak bu engin sularda daha tecrubeli olarak yolumu ilerleyeceğim..Ben tesadüflere inanmam sizinle tanismamizin da tesadüf olmadığına inanıyorum..Bundan sonraki süreçte de sizden alacağım en küçük bir bilgi için dahi olsa peşinizdeyim hocam ???? Yolunuz her daim açık olsun..sevgilerimle

  1. Değerli öğrencim Burcu çok teşekkür ederim, artık yolumuz BİR çok haklısın. Sevgilerimle…

 11. Rumi tarotu diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir ?

  1. Merhaba İrem hanım, Sufi geleneğini temel aldığı için ruhsal açıdan kuvvetli bir destedir. Güzel soru teşekkürler.

 12. Tarot öğrenciniz olarak rumi eğitiminizide dört gözle bekliyorum bal hocam. Her ayrıntiyi bizle paylasiyorsunuz. Sizin sayenizde okuyamadiğim kartlarimla şuan karsılıklı konuşuyoruz. Sizin ışığınızda ve bilgeliginizle yürümek verdiğiniz emekleri karsilamaz ama boynumuzun borcu sizi cok seviyorummmmm

  1. Bal öğrencim Hanife ben de her birinizi çok seviyorum. Klasik Tarot Eğitimini başarıyla tamamladın şimdi Rumi sınıfında devam edeceğiz. 24 Mart Cuma akşamı görüşmek üzere.

 13. Klasik tarot eğitiminizde ufkumuzu genişlettiniz , tarot okuyucusu olmanın ne demek olduğunu ,en kadim bilgileri paylaştınız.Öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ederim.Rumi eğitiminde nasıl bir bilgelik kazandıracaksınız , sabırsızlıkla bekliyoruz.

  1. Sevgili öğrencim Semiha çok teşekkür ederim. Eğitimi başarıyla tamamladınız hepinizin yolu açık olsun.

 14. Rumi tarot kartları bana çok sevimli geliyor, klasik tarot kartları gibi net yanıtlar veriyor mu merak ediyorum

  1. Merhaba Lerzan hanım, Rumi çok net cevap verir hatta Klasik Tarot destesini daha kuvvetli destekler.

 15. fkrmzm@gmail.com

  17 Mart 2023 at 14:34

  Merhaba sizi ilgiyle takip ediyorum acilimlariniz yorumlarınız çok isabetli..bu işler belli ki bilgi ve gönül işi sizin de heybeniz bu konu da bir hayli dolu başarılar dilerim en kısa zamanda bende Rumi tarotla açılım yaptırmak isterim sevgilerimle

  1. Fikriye hanım çok teşekkürler, çok incesiniz. Rumi Tarot danışmanlığı için onuncuköyünbilgesi instagram hesabımdan yada 08503088859 Whatsapp randevu hattından randevu oluşturabilirsiniz. Sevgiler.

 16. Çok sevgili Rezzan üstat,,,sizin ışığınızda yol almak müthiş bir şey. Daha önce aldığım tarot eğitimi ile kartlar rafta bekliyordu yolumu sizin yolunuza birleştirene şükürler olsun,,,müthiş bir yolculuğum başladı sizinle,tarot’un fal olmadığını öğrendim,,,şimdi Rumi eğitimini heyecanla bekliyorum yolunuz açık olsun,olsun ki bizlere ışık olmaya devam edin.Sevgiler

  1. Kıymetli öğrencim Kader, daha eğitim bitmeden danışmanlık vermeye başladın seninle gurur duyuyorum, şükürler olsun. Rumi Eğitiminde yine görüşmek üzere.

 17. Böyle bir Tarot Eğitim olduğunu duyduğumda hemen öğrenmeliyim diye düşündüm. Mevlana ve Sufizm merakla ilgilendigim alan hele ikisinin buluştuğu bir Tarot Açılım olduğunu okuyunca çok sevindim, sabırsızlıkla öğrenmeyi bekliyorum. Sizin anlatımınız ile öğreneceğim çok mutluyum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık..

  1. Sevgili Münüre Hanım çok haklısınız Sufi geleneğinin Tarota taşınmış olması muhteşem. Eğitimde görüşmek üzere.

 18. Rezzan hanım merhaba, sizi ilgiyle takip ediyor ve beğeniyorum. ???? Evlilik soruları için ne tür bir açılım yapıyorsunuz? ????????

  1. Merhaba İpek hanım, kendi keşfim olan Bana O’nu Anlat açılımını uyguluyorum. Danışmanlık için onuncuköyünbilgesi instagram hesabımdan yada 08503088859 Whatsapp randevu hattından randevu oluşturabilirsiniz. Sevgiler.

 19. ben rezzan hocamdan tarot eğitimi aldım ve meditasyonlu alan son sınıf olarak kendimi aşırı şanslı hissediyorumm. her daim bu eğitimi iyi ki almışım diyeceğim iyi ki siz hocam ♥️✨

  1. Sevgili Zeynep çok teşekkürler, yolun açık olsun.

 20. Sizinle tarot eğitimi ile başlamıştı yolculuğumuz.. bu kadar büyük bir ilim ve bilgi akışı beni oldukça şaşırttı.. şimdi sırada Rumi var ???????? Tüm değerli bilgilerinizi vakumlamayı o kadar çok arzuluyorum ki ❤️

  1. Sevgili öğrencim İdil Klasik Tarot ile başlayan yolculuğunun Rumi ile devam etmesini ve daha da güçlenmeni diliyorum. Yolun açık olsun.

 21. Tarot eğitimimiz yeni bitirdik en ince ayrintilarina kadar bütün bildiklerini saklamadan öğreten hepimizle ayrı ayri ilgilenen hocam Rezzan çok tşk ederim Rumi ve katına eğitimine katılmak için neler mümkün ♥️????

  1. Kıymetli öğrencim Funda eğitimi başarıyla bitiren arkadaşlarımızdansın, yolunun açık olduğunu biliyorum. Ruhuna sağlık.

 22. Onuncu köyün bilgesi kıymetli hocam üstadım. Sizden eğitim almak çok keyifliydi ❤️ Yine harika bilgilendirmeler yapmışsınız. Bizi aydinlattiginiz için teşekkür ederim ????

  1. Sevgili Esra, kıymetli öğrencim çok iyi bir Tarot Okuyucusu ve astrolog olacağını biliyorum ve yolunun açık olmasını diliyorum.

 23. Merhaba Rezzan hocam size tarot açılımı yaptırdığımız inanın duyduklarına inanamamistim. Kimseye söylemedikleri bile siz bana söylediniz ve dediğiniz gibi de oldu katkınıza, ilminize şükran

  1. Sevgili Dilek hanım İlahi Sisteme şükür, çok teşekkür ederim sevgiler.

 24. Sevgili Rezzan hocam tarota dair sıfır bir bilgi düzeyindeyken sayenizde tarota dair her şeyi en ince detayıyla sizlerden öğrendim. Tarotun bir fal olmadığını bir bilinç altı okuma tekniği olduğunu ve bu tekniğin nasıl kullanılabileceğini en temiz haliyle bize öğrettiniz bilgi kirliliklerinden uzak bu eğitimde bize bilgelik ettiniz. Size ve bilgilerinize minnettarım ♥️

  1. Benim güzel öğrencim Elifcim, akıllı kızım, Tarot Okuyuculuğu yolunda çok başarılı olacağını biliyorum. Hayatın bolluk bereketle aksın yolun açık olsun.

 25. Rezzan Hanımdan tarot açılımı yaptırmıştım. Çok memnun kalmıştım. Teşekkür ediyorum????????????

  1. Cana hanım çok teşekkürler. Hayatınızda güzellikler dilerim.

 26. Yorumları, enerjisi, eğitmenliği mükemmel Rezzan Hocam sabırsızlıkla bekliyorum eğitimi

 27. Merhabalar,
  Rumi tarotun klasik tarottan farkı nedir? Farklı açılımları mı var? Sadece belli konular için mi kullanılır?

  Sevgiler,

 28. Merhabalar , Rezzan Hocamdan Ezoterik Tarot eğitimi ve Katina Eğitimi aldım. Eğitimimize katılan öğrencilerden bazıları, daha önce başka Tarot Eğitimi almışlardi. Ve aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu düşündüklerinden yeniden eğitim almaya gelmişlerdi. Hocamız bilgileri aktarmaya başladığında hayretler içerisinde kaldılar. ” Biz bu bilgileri daha önce hiç görmedik ” diye.
  Düşünebiliyor musunuz , tarotologların söylediklerini danışanlar çok önemsiyorlar. Yanlış bir cümlenin nelere sebep olabileceğini düşünmek bile can sıkıcı. Doğru insandan; ilkeli , kaliteli ve doğru bilgileri almak çok önemli çok. Eğitim hayatın her alanında çok önemli.
  Rezzan Hocamla yolum kesiştiği için şükürler olsun diyorum defalarla. Alanında çok başarılı ve donanımı müthiş !
  Ben bu kadar kısa sürede tarot okuyucusu olabilmemi Rezzan Hocamın bilgeliğine, bilgisine ve harika öğretmenliğine borçluyum. İlgilenen herkese kesinlikle tavsiye ediyorum . Buradan tekrar emeklerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.????❤❤❤❤❤❤

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir