Kelt Haçı Açılımı

  • Home
  • Kelt Haçı Açılımı
Kelt haci acilimi

Kelt Haçı Açılımı

Tarot bir fal çeşidi olarak bilinir ama Tarot aslında bir fal değil, kartlar aracılığıyla yapılan bir bilinçaltı ve enerji okumadır. Tarot kartları aslında; ruhun yolculuğunu, bilinçaltını, uyanışını ve maneviyatını simgeler. Tarot hafife alınacak bir öğreti değildir okuma yapabilmek için hem kartların anlamını bilmek, hem de mistisizm ve spiritüalizm gibi alanlarda bilgi sahibi olmak gerekir.

Tarot okuma; kartların anlamlarını bilen, sezgileri yüksek, olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilen, muhakeme gücü yüksek kişiler tarafından yapılmalıdır. Tarot okuyucusu, danışanın sorusu ya da konusu doğrultusunda danışanla özel seans yapar. Tarot okuyucusunun kartları hissetmesi çok önemlidir çünkü danışan ile okuyucu arasındaki enerji akışı, kartların yorumlanmasına rehberlik eder. Ayrıca okuyucunun eğitimli ve aktardığı bilgilerin vicdani sorumluluğunu alabilecek kapasitede olması önemlidir.

Tarot tamamen sezgileriniz, enerjiniz ve seçimlerinizle ilgilidir. Kartların size anlattıklarını yorumlamak tamamen sizin algınıza ve bilgi birikiminize has bir durumdur.
Tarot açılımı sorulacak soru ya da konu üzerinden ilerler. Bu yüzden sorulacak sorular net olmalıdır. Kendinizi bir konuda geliştirmek istediğinizde, ikilemler arasında kalıp bir türlü seçim yapamadığınızda, hedeflerinize nasıl ulaşacağınız konusunda yardıma ihtiyacınız olduğunda tarot okuma size yardımcı olur. Tarot açılımları danışanlar tarafından genellikle aşk, kariyer ve iş hayatı konularında tercih edilir.

Kelt Haçı açılımı Tarot açılımları arasında en eski ve en mistik açılımlardan biridir. Adından da anlaşılacağı gibi tarihi Kelt’lere dayanır. 10 kart ile yapılan Ket Haçı Açılımında; danışanın içinde bulunduğu durum, onu yavaşlatan etkiler, sorununun kökeni, yakın geçmişte konuyla ilgili yaşadıkları, gelecekte onu neyin beklediği, duyguları, umutları, dış etkenler ve konunun nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bilgiler alırız. Oldukça detaylı bilgi veren bir açılım türüdür.

Kelt Haçı Açılımı Nedir? Nasıl Yapılır?

Kelt Haçı Açılımı Tarot açılımları içinde en mistik ve popüler olan açılımdır, oldukça fazla detay verir. Kelt Haçı Açılımında, dikey ve yatay olmak üzere toplam 10 kart kullanılır.  1. kartın üzerine koyulan 2. kart bu pozisyonuyla 1. kartı bir haç gibi ortadan keser. Kelt Haçı açılımını Tarot bilgisi yeterli olmayan yada amatörce ilgilenenlerin yapmamasını öneririm çünkü komplike ve bilgi gerektiren bir açılımdır.

​Kelt haçı, Hristiyan haçının kesişim yerine bir halka eklenmesi ile oluşur. Keltlerin karakteristik sembolüdür ve kökeni Hristiyanlık öncesine dayanır. Halka ile birleştirilmiş haçların Hristiyanlık öncesinden gelen birçok türü vardır. Genellikle güneş haçı olarak adlandırılan bu tür haçlara pagan olan Kuzeybatı Avrupa’da (İskandinav mitolojisinde Tanrı Odin’in sembolüdür) veya Pireneler ve İber Yarımadası’nda rastlanır ve Hristiyan haçı ile ortak bir köken ya da bağlantıya dair bir kanıt yoktur.

Kelt Haçı Açılımı Dizilimi

​Kelt açılımında 10 hane dolayısıyla 10 kart bulunur.

1.Kart merkez karttır kişinin güncel durumu hakkında bilgi verir.

2.Kart kişinin hızını azaltan ve onu engelleyen konuları anlatır.

3.Kart yaşanan sorunun yada olayın kökeni hakkında bilgi verir.

4.Kart yakın geçmişi ifade eder.

5.Kart şu anki durumu ve gidişatın kişiyi nereye götürebileceğinden bahseder

6.Kart gelecekte konuyla ilgili kişiyi nelerin beklediğini gösterir.

7.Kart kişinin duyguları ve duygusal benliği hakkında bize ışık tutar.

8.Kart dış etkileri ve başkalarının olaya etkisini ifade eder.

9.Kart kişinin umutlarını gösterir.

10.Kart soru yada durumla ilgili sonuç kartıdır ve açılım bitene kadar kapalı kalır. Danışan açılmasını isterse açılır.

Kelt Açılımı Soruları

Kelt Haçı Açılımı genel olarak bilgi verdiği gibi soru odaklı da çalışır. İş hayatınız, evlilik hayatınız, ilişkiniz, çocuklarınız, aileniz ya da bilgi almak istediğiniz konu her ne ise o konuda soru sorup cevabını ayrıntılı biçimde alabileceğiniz bir açılım türüdür.

Kelt Açılımında Belirleyici Kart Nasıl Seçilir?

Kelt Haçı Açılımında kartlar seçilmeden önce belirleyici kart dediğimiz kişiyi temsil eden kart seçilir ve desteden ayrılarak kenara konur. Belirleyici kart; kişi 40 yaşından büyük ve erkekse Kral serisinden, 20 yaşından büyük ve kadınsa Kraliçelerden, 20-40 yaş arası erkekse Şövalyelerden, 20 yaşından küçük erkek ya da kadın ise Prenslerden seçilir.