Tekamül Yasası

  • Home
  • Blog
  • Tekamül Yasası
Tekamül Etmek

Tekamül Yasası

Tekamül Yasası

Tekamül; insanın olgunlaşması, gelişmesi ve evrim geçirmesidir. Tekamül Yasası ise varlığın yani insanın gelişimini yakından ilgilendirir ve Evrensel Yasalar içinde yer alır. İnsan önce zihninde olup bitenleri fark etmeye başlar, ardından zihni yönetebilmeyi öğrenir bu aşamada birey artık kendisi dışındaki herkesten ve her şeyden bağımsızlaşmaya başlar. Kişileri ya da olayları suçlamaz ve beklentilerini bırakır çünkü artık tamamen kendi içi dünyası ile meşguldür. Bu aşamada kişi okuyup araştırmaya, eğitimler almaya başlar, kendi farkındalığında ve kendi gibi düşünen arkadaşlar edinir, kendini gözler ve kendini tanımaya, kendiyle yüzleşmeye çalışır. Bu evre kısa bir sürede tamamlanmaz, bazen yıllar alır. Bazen kişi kendisini ve dolayısıyla hayatını değiştirebilecek ideal formülü bulduğunu sanır ama bir bakar ki bu da yeterli değilmiş. Tekamül sürecinin bir ömür belki de birkaç ömür alabileceğini kabul edene kadar bu süreç devam eder.

Kendini daha iyi tanıyan ve zihin-ego oyunlarını belli ölçüde kontrol edebilen birey daha hızlı bir şekilde olumsuz bilinçaltı kalıplarından özgürleşmeye yoğunlaşır. Bir yandan da ruhuyla temas etme isteği içinde büyümeye başlar. Bu aşamada kişi ilk evredeki kadar çok konuşup paylaşımda bulunmaz çünkü bilir ki sükut ikrardan gelir. Kendisiyle baş başa kalmayı daha çok arzular ve bunun için vakit yaratır. İnsanlarda dahil olmak üzere hayatı için anlamlı ve değerli olmayan her şeyi yavaş yavaş hayatından çıkarır. Maddesel arzular giderek minimize olur. Bu yolda düzenli olarak pratiklerini yerine getirmeye devam eden bireyde yoğun bir şekilde tüm canlılara yardım etme arzusu, sonsuz genişleme arzusu, Yaradanla bir olma arzusu gibi manevi arzular açığa çıkmaya başlar.

Tekamül Ne Demek?

Tekamül; olgunlaşma ve olgunluk, Tekamül etmek ise kişinin bir olay karşısında olgunlaşması ya da evrim geçirmesi demektir. Spritüel anlamda Tekamül, kolektif bilinç içerisinde seyahat eden ruhun, Öz’e geri dönme sürecinde kademeli olarak gelişmesidir. Bu süreçte ruhun dünyadaki amacı gelişmek, tekamül etmek ve en nihayetinde evrensel bilince ulaşmaktır. Tekamülü, ruhların madde evrenindeki görgü ve deneyimini arttırması olarak da düşünebiliriz.

Tekamül Yasası Nedir?

Spiritualist görüşe göre reenkarnasyonlarımız sırasında edindiğimiz deneyimler sonucunda tekamül sürecinde zaman zaman duraklamalar olabilse de gerilemek söz konusu olamaz. Dünya gezegeni bir tür okuldur ve insan ruhunun dünya okulundan mezun olabilmesinde edinmesi gereken en önemli nitelikler, sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi ruhsal yetenekleri geliştirmektir.

Öte yandan, vicdan kanalını açmak ve kullanabilmek, kendisi kadar başkalarını da düşünebilmek, kendisine ve diğer canlılara karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmeyi öğrenmekte dünya okulundan mezun olabilmemiz için gereken niteliklerdendir. Kişinin alt etmesi gereken en önemli iki düşmanı bencillik ve nefsaniyettir. Bu savaşta ihtiyaç duyduğu en önemli şeyler özeleştiri yapması, kendisine karşı dürüst olması ve vicdanının sesine her zaman kulak vermesidir.

Tekamül Eğitimi
Tekamül Yasası Bilinçaltı İliişkisi

Tekamül Yasası Bilinçaltı İlişkisi

Tekâmül, kundalininin yükselişi ile yani aşağıdan yukarıya gerçekleşir. Her şey sırası ile olmak zorundadır çünkü kundalini enerjisi çakralar arasında sırası ile dışa açılma ve içe kapanma ile ilerler. Tekâmülü bir merdiven gibi düşünürsek bizler aslında basamakları sırası ile çıkıyoruz; yalnızca basamakları çıkmakla kalmayıp çıkmış olduğumuz her basamağın dengesini kaybetmemesi içinde uğraş veriyoruz. Her olayı reel dünyada yaşamamız mümkün olmadığında rüyada da tekamülümüz devam edebilir. Rüyada tekamüle en güzel örnek Lucid Rüyalardır diyebiliriz. Bazen reel yaşamda tecrübe edilmesi çok ağır konular Lucid Rüya sayesinde tekamül ettirilebilir.

Birinci çakramızda dışa açılan kundalini enerjisi, ikinci çakrada içe yönelir; sonrasında solar pleksus da tekrar dışa açılarak, kalp çakramızda içe kapanır. Çok eski dönemlerde ruh varlıkları oturarak daha ağır tekamüllerini gerçekleştiriyorlardı. Günümüzde ise ayakta tekâmül dediğimiz durum geçerlidir. İnsanoğlu onuncu çakrayı delmek üzere olduğu için tekamül yolundaki tüm insanlığın bunca çaba harcıyor olması aslında çok da garip değildir.

Ruhlar var olmadan önce Berzah Alemi dediğimiz alem yaratıldı. Bazı araştırmacılara göre de dört bin yıl sonra ruhlar var oldu, dört bin yıl sonra da ruhlar dünya boyutuna ilk Adem ve Havva olmak üzere bedenlenmeye başladılar. Tüm ruh varlıkları bedenlenmeye başlamadan önce Yaradan’a bir söz verdiler, buna anlaşma da denilebilir. “Tekamül edeceğiz ve dünya realitesinden geçiş yapmayı yani yüksek benliğe ulaşmayı başaracağız.”

Tekamülün tüm gerekliliklerini bize anlatan ve içimize tüm bilgiyi kodlayan yüce Yaratıcı, dünya hayatında yaptığımız seçimlere karışmayacağını yani cüzi iradeyi tümüyle bize bırakmıştır. Hayatımız boyunca daima seçeneklerimiz olduğunu biliyoruz. Bu seçeneklerimizi pozitif yani Evrensel Yasalara uygun seçenekler arasından seçeriz ya da negatif yani Evrensel Yasalara uymayan seçeneklerden seçeriz bu tamamen bize kalmış. Varlık, sorumluluğunu alabileceği ve sonuçlarına katlanabileceği her seçimde özgürdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir