İndigolar ve 11-19-22 Sayıları ve Anlamları

  • Home
  • Blog
  • İndigolar ve 11-19-22 Sayıları ve Anlamları
indigo ne demek

İndigolar ve 11-19-22 Sayıları ve Anlamları

İndigolar ve 11-19-22 Sayıları ve Anlamları

İndigolar ve 11-19-22 sayıları ve anlamları; özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklar olarak adlandırılır. İndigo çocuk kavramı 1990’ların sonuna doğru bir dizi kitap, yayınlar ve bazı filmlerle popülerlik kazanmıştır. İndigolar, yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcıdır, telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olarak nitelendirilirler.

İndigo çocuklar, Kristal çocukların gelebilmeleri için yolu açmışlardır. Kristaller İndigo’ların çığır açışından yararlanan kuşaktır. İndigo’lar önden giderek, dürüstlükten yoksun her şeyi temizleyip yol açmaktadırlar. Sonra kristal çocuklar bu temizlenmiş yolu izleyerek daha güvenli bir dünyaya doğru ilerlemektedirler.

11 sayısı, Karma ile ilgili olan ana sayıdır, aynı zamanda ruhsal uyanışın bir sembolüdür. 11 sayısını herhangi bir yerde çok sık görüyorsanız, manevi yaşamınıza daha fazla dönmeniz gerektiğini anlamalısınız.

19 sayısı; ilerleme, motivasyon, hırs ve ileriye gitme enerjisini taşır. Yeni başlangıçlar ve başarıyı sembolize eder.

22 sayısı; tüm hayalleri ve arzuları gerçeğe dönüştürebilen en güçlü rakamlardan biri olarak kabul edilir. 22 sayısı hassasiyet ve dengedir. Ayrıca imkansız şeylere ulaşma gücü sağlar.

İndigo Ne Demek?

Yeni Çağ teorilerinden birine göre; sıra dışı, özel ve olağanın üzerinde özellikleri olan çocuklar İndigo çocuk olarak adlandırılıyor. Bu çocukların üstün zekaya ek olarak manevi anlamda erişkin bir bilince sahip olduğu biliniyor. Auraları ve enerjileri diğerlerinden çok farklı olan bu çocuklar ilk kez 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu çocukların insan evriminin bir sonraki adımı olduğu iddia edilmektedir.

70’li yıllardan sonra geldiği düşünülen, diğer çocuklardan farklılık gösteren ve seçilmiş insanlar olduğuna inanılan çocuklara indigo denildi. Bu kavram ilk defa 1982 yılında metafizikçi Nancy Ann Tappe’ın yayımladığı kitapta indigo çocukların davranışlarının özellikleri olarak yayımlandı.

Asıl işi renkleri sınıflandırmak ve insan davranışlarını bu renklerle açıklamak olan Tappe çivit mavisi rengini indigo ile benzeştirdi. Hindistan’daki indigo ağacının yaprak renginden esinlenen indigo ismini, kaşlarının üzerindeki üçüncü göz çakrasının çivit mavisi renginden de almıştır. İndigolar farklı özellikler taşıyarak, toplumda gösterdiği özellikleriyle kendi içerisinde de segmentlere ayrılıyor.

İndigo Çocuk Nedir?

İndigo özelliğiyle doğan çocuklarda yüksek IQ, sezgi, sınırsız özgüven, otoriteye karşı direnç, dikkat eksikliği gibi diğer çocukların özelliklerine oranla farklılıklar görülüyor. İndigo çocukların insanlığı daha ileri seviyeye taşımak için görevlendirilmiş, sevgisizliğe karşı mücadele etmek için olduğuna inanılsa da bu konuda herhangi bir bilimsel araştırma yoktur.

Psişik kavramları öğrenmeden kendiliğinden bilen çocuklar doğaüstü özellikleri olduklarını da kendilerinden emin bir şekilde ifade ederler. Enerjilerinin çok yüksek olduğu gözlemlenen çocuklar çok hassas ve duygusal karakterlere sahip olurlar.

indigo cocuk nedir
indigo çocuk nedir

İndigo çocuklar sistemi kabul etmeyen bir duyguyla doğarlar. Normal olarak kabul edilen insanların yaptıkları rutin işlerin hiçbirini yapmaya yanaşmayan indigo çocuklar, asla sıraya girmezler, her daim kendilerine ters gelen durumları eleştirirler ve ebeveynleriyle çok iyi geçinemezler.

Disipline girmelerinin güç olduğu indigo çocuklarda sanat ve yaratıcılıkta normal üstü performans sergileyebilirler. Okul ile araları çok iyi değildir, yaşıtlarına oranla daha zeki olmalarına rağmen kuralları ve disiplini sevmedikleri için yeterince uyum sağlayamazlar hatta bu uyumsuzlukları geçimsiz davranışlara kadar ilerler.

Son derece sosyal olan indigolar özgüvenleri çok yüksek oldukları için kendi bildiklerini doğru kabul ederler ve bu genelde doğru çıkar. Empati yapabilme hisleri çok yoğun olduğu için yalan ve sahteciliği hemen fark ederler. Yaşına uygun olmayan olgun cümleler kuran indigoların hayal güçleri yetişkinlerin hayal edemeyeceği ölçüde geniştir.

İndigo Çocukların Özellikleri

İndigolar dünyaya bir asalet duygusuyla gelirler ve öyle davranırlar. Burada olmayı hak ettiklerini hisseder ve başkalarının bu hissi paylaşmadıklarını görünce çok şaşırırlar. Kendi değerlerini bilmek onlar için bir sorun değildir. Mutlak otorite karşısında zorluk yaşarlar. Ritüel ve yaratıcılık gerektirmeyen sistemler karşısında hayal kırıklığı yaşarlar. Herhangi bir sisteme uyum sağlamazlar ve sistem yıkıcılar gibi görünürler. Kendi türleriyle birlikte olmadıklarında anti-sosyal görünürler. Suçluluk duygusu verilerek disipline edilemezler. İhtiyaçlarını bildirmekten çekinmezler.

Kristal Çocukların Özellikleri

Çoğunlukla 1995 ve sonrasında doğmuşlardır. Yoğun, uzun ve dikkatli bakan iri gözleri vardır. Mıknatıs gibi çeken manyetik kişiliklere sahiptirler. Son derece sevecendirler. Çoklukla geç konuşmaya başlarlar. Müzik yönelimlidirler ve konuşmaya başlamadan önce, şarkı söylemeye başlayabilirler. İletişim kurmak için telepatiyi ve kendi yarattıkları işaret dilini kullanırlar. Onlara yanlışlıkla, otizm ya da Asperger sendromu tanısı koyulabilir. Sakin, tatlı ve şefkatlidirler. Başkalarını bağışlayıcıdırlar. Son derece duyarlı ve empatiktirler, fedakarlık konusunda hassastırlar. Doğaya ve hayvanlara çok bağlılık duyarlar. Şifacılık yetenekleri sergilerler. Kristaller ve kayalar ile çok ilgilenirler. Sık sık meleklerden, rehber ruhlardan ve geçmiş yaşam anılarından söz ederler. Son derece sanatçı ve yaratıcıdırlar. Vejetaryen yemeklerini ve meyve sularını severler.

İndigo İnsanlar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İndigo insanların kişiliği yüksek hassasiyet, zeka ve yaratıcılık üzerine kuruludur. Bu nedenle, çevreleriyle büyük bir empati kullanarak, tutkulu deneyimler yaratırlar. İndigolar kendilerini diğerlerinden farklı hisseder, bu da sosyal yaşama adapte olmalarını zorlaştırır. Algılayıcı ve sezgisel olabilmek için yüksek düzeyde bir öz farkındalığa sahiptirler. Hayati sistemimizle ilgili doğuştan gelen bir bilgelikten hoşlanırlar, erken yaşta soyut düşünme geliştirirler. Hayal ettiklerini ve önerdiklerini yapma konusunda kapasiteleri vardır.

Telepati veya zihin okuma becerisi, empati kapasitesi ve yüksek yaratıcılık gibi paranormal becerilere yatkındırlar. Psişik deneyimler, önseziler ve beden dışı deneyimlere açıklardır. İndigo insanlar son derece hassas duygusal bir kişiliğe sahiptirler. Varlıklarının anlamını, yaşamsal görevlerini ve dünyayı anlamalarını önemserler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir